Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Karar Bekleniyordu: Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e Tahsisi İptal…

heybeliada sanatoryumunun diyanete tahsisi iptal edildi.

Karar Bekleniyordu: Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e Tahsisi İptal Edildi.

Üzerinde Heybeliada Sanatoryumu’nun bulunduğu arazi Eylül 2020’de Diyanet’e tahsis edilmiş ve “İslami Eğitim Merkezi” kurma amacıyla Heybeliada Sanatoryumu’nun kullanılacak olması geniş kitlelerce tepki çekmişti. Karara karşı çıkan birçok kurumun ve kuruluşun, kararın “kamu yararına ve hukuka aykırı” olduğunu belirterek açtığı dava, kamu yararına sonuçlandı.

Temyiz Yolu Kapalı

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924’te verdiği talimatla Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olarak kurulan Heybeliada Sanatoryumu’nu 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. Bina arazisi 2020 yılında Diyanet’e tahsis edildi.

İstanbul Tabip Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Barosu ve Türk Toraks Derneği kararın iptal edilmesi yönünde dava açtı. 14 Haziran’da İstanbul 14. İdare Mahkemesi, tahsis iptaline karar verirken İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü Dava Dairesi 27 Aralık günü temyiz yolu kapalı olarak davayı kesin karara bağladı.

“Kamunun İhtiyaçlarına Bakılmadan Diyanet’e Mülkiyet Transferi Yapılmamalı”

Kararın ardından kazandıklarına ilişkin açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, mülkiyetlerin Diyanet’e tahsis edilmesini eleştirdi ve sözlerine “Doğrudan doğruya mülk transferi yaşanıyor. Biz, kamuya ait bir hastanenin devam etmesi ve kullanılması için davayı açtık. Adada sağlık merkezine ihtiyaç var.” şeklinde devam etti. Dünyada ve Türkiye’de sağlık birimlerinin geliştirilmeye ihtiyaç duyulduğunu yeniden hatırlatan Covid-19 pandemisi döneminde gerçekleşen tahsis hakkında Köymen aynı zamanda “İhtiyaçların ötesinde, doğrudan seçilmiş bir kuruma buraların tahsis edilmesi sağlıklı bir yaklaşım değil. Daha önce de Bomonti’de de depo binaları Diyanet’e devredilmişti. Kamunun ihtiyaçlarına bakılmadan Diyanet’e mülkiyet transferi yapılmamalı.” şeklinde eleştiride bulundu.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir