Adalar Kent Konseyi’nden ‘imar barışı’ teklifine tepki

İstanbul Adalar Kent Konseyi Mimarlık ve Şehircilik Çalışma Grubu, ‘imar barışı’ teklifinin torba yasadan çıkartılmasını istedi.

Adalar Kent Konseyi'nden 'imar barışı' teklifine tepki

Adalar Çalışma Grubu, “‘İmar Barışı’ diye adlandırılan bu tasarı yasalaşırsa, hem doğal ve arkeolojik sitlerde, hem de kentsel sit alanlarında bugüne kadar yapılmış bütün ihlaller ve yasadışı müdahaleler devlet tarafından onaylanmış olacaktır. Yıllarca yasadışı imar müdahalelerinden zarar gören kültür mirasımızın imar barışına değil daha iyi koruyucu yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır” dedi.

Çalışma Grubu, “Hükümetçe Boğazlar ve Tarihi Yarımada’nın bu kapsam dışında tutulmasını bu konuda gösterilmiş bir duyarlılık sayamayız. Onca kültür mirası ikinci sınıf ilan edilemez. İstanbul Adaları bu sitlerden daha az değerli değildir. İmar Barışı” başlıklı yasa tasarısı TBMM tarafından bu haliyle onaylanırsa bütün Türkiye ile birlikte  İstanbul Adaları’ndaki kültür mirasının da hızla yok oluşunu izleyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Çalışma Grubu’nda tarafından yapılan basın açıklamasında, “Adalar da dahil, çok sayıda kentsel sit alanındaki kültür mirası Boğaziçi ve Tarihi Yarımada’dan daha az değerli değildir. Seçim öncesinde aceleyle gündeme getirilmiş “İmar Barışı” teklifi torba yasadan çıkarılmalıdır” denildi. “Konu yeni yasama döneminde, ilgili tüm taraflar, STK’lar ve meslek kuruluşlarının da katkısıyla ele alınmalı, Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir” diyen Grup, “İmar Barışı” acele olarak düzenlenmiş bir seçim vaadi ve harç toplama düzenlemesidir.

 

Tasarı, kent plancılarının ve planları uygulamakla yükümlü belediyelerin ve devletin bu konuda yetkili bütün imar birimlerinin otoritesini tamamen ortadan kaldırmaktadır”

Basın açıklamasının devamı şöyle:

Bu düzenlemeyle sanki Türkiye’nin kültürel mirasına önemsizmiş gibi davranılması çok üzüntü ve kaygı vericidir. Zira, ‘İmar Barışı’ diye adlandırılan bu tasarı yasalaşırsa, hem doğal ve arkeolojik sitlerde, hem de kentsel sit alanlarında bugüne kadar yapılmış bütün ihlaller ve yasadışı müdahaleler devlet tarafından onaylanmış olacaktır. Yıllarca yasadışı imar müdahalelerinden zarar gören kültür mirasımızın imar barışına değil daha iyi koruyucu yasal düzenlemelere ihtiyacı vardır.

Bir devletin kendisinin kültürel miras olarak kabul ettiği ve korunması için kayıt altına aldığı kültür ve tabiat varlıklarına karşı işlenen imar suçlarını affetmesi, bu ihlaller için verilmiş ceza hükümlerini iptal etmesi, bundan sonra işlenebilecek yeni suçların da önünü açacaktır. Yasa ve cezaların yaptırım özelliği ortadan kalkacaktır. Öte yandan, “İmar Barışı” Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaları ve kültür mirasının korunmasında devletlerin sorumluluğunu belirleyen ilkeleri de ihlal etmektedir.

TBMM’ye ve tüm milletvekillerine sesleniyoruz.
Seçim öncesinde aceleyle gündeme getirilmiş “İmar Barışı” teklifi torba yasadan çıkarılmalıdır. Konu yeni yasama döneminde, ilgili tüm taraflar, STK’lar ve meslek kuruluşlarının da katkısıyla ele alınmalı, Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.

0

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here