HASED LE AVRAAM SİNAGOGU

Büyükada’nın ilk ve tek sinagogu olan Hesed Le Avraam, 2. Abdülhamid döneminde (adanın Yahudi nüfusunun tapınma gereksinimlerini yerine getirmek için) inşa edilmiştir.

O güne değin cemaat ileri gelenlerinin evlerinde Cuma akşamları ve Cumartesi günleri toplanarak dua eden yazlıkçılar, bir sinagog yaptırmaya kara verirler.

Arsayı Avram Fresko Efendi bağışlar; bu nedenle sinagoga Hesed Le Avraam (” Avram’ın İyiliği”) adı verilir.

Büyükada Sinagogu, 30 Mart 1904 tarihinde hizmete girer; açılış töreni ,1 Nisan 1904 günü gerçekleşir.