Single Blog Title

This is a single blog caption

Sedefadası – Antirovithos

Büyükada‘nın 1 km. kadar doğusundaki Sedef Adası, özel ada gibidir.


1960’lı yıllarda kurulan kooperatif tarafından adada 60’a yakın villa yapıldı.  A, B, C, D olmak üzere ada da dört tip ev bulunur.
Sedefadası 1968 yeni dikilen ağaçların uzunluğu evlerin boyunu geçmemiş.

Adanın bütün hizmetleri, ulaşım dahil kooperatif eliyle verilmektedir.Büyükada iskelesi 1979… Sedef adalıların ilk teknesi Sedef adalıları taşıyan son tekne

Yaz aylarında seyrek de olsa Büyükada ve Kartal’dan motor ve vapur seferleri vardır.

Vapur iskelesinin hemen üzerindeki küçük meydan dışındaki alanda, ziyaretçi kısıtlaması vardır.

Sedefadası, güzel plajlara da sahiptir.Yıllar öncesinden plajdaki ziyaretçiler.

Vapur iskelesinin hemen yanında, kendi iskelesi de olan Club Elio ve adanın güney kıyılarındaki Club Sedef, dışarıdan gelenlerin de girebildikleri ücretli plajlardır. Plajlara tesislerin özel motor seferleri ile ulaşılabilmektedir.

Manastır

Sedefadası‘nın antik çağdaki isimleri ANDROVİTHA, ANDİROVİTHA, ANDİRCUİTHOS, ANDİRHOBOTO,TEREBİNTHOS olarak anılıyor.      400 dönüm, 32.600 metrekare, uzunluğunun ise bir kilometre olduğunu öğreniyoruz. “Andro” ismi yine Marmara denizinde bile karşımıza, Luvi geçmişli ana tanrıça çağrışımlı bir ad olarak çıkıyor.

Kıyıdaki manastır kalıntıları

9. yy. ortalarında Aziz Ignatius, Adalar’da erkeklere özel tesis ettiği ve I. Manuel Comnenus’in 1158 senesinde düzenlediği listede de yer alan üç manastırdan bir tanesini bu adada kurdu.

Sedefadası‘nda bulunan manastır, 1180 yılında Patrik Theodosius Boradiotis tarafında restore edildi. Bu manastırdan bugün geriye kalan herşey adanın kuzeybatı kısmındaki burun üzerinde parçalar halinde bulunan bir harabedir.

Kaynaklarda, Aziz İgnatios’un —847’de patrik olacaktır— Sedefadası’nda bir erkekler manastırı yaptığı anlatılır (Paphlogonialı Niketas, PG 105, c. 496). Yine Ignatios bu adaya sürgüne gönderilir (idem, c. 505). Patrik Theodosios (1178-1183) görevinden ayrıldıktan sonra bir ev ve mezarını yaptırdığı bu adaya çekilir (Niketas Khoniates tarafından anlatılır: Hiçbir eksiği olmayan adada bol şarap, odun, su, meyve, mersin ağacı, selvi vardır; İsa’nın yolundaki azizlerin bu adada yaşaması kimseyi şaşırtmamalıdır (S. Lambros, Mikhael Akouminatou tou Khoniatou ta sozomena, Groningen 1968, II, 48). Ada’ya giden ünlü sürgünler arasında, VII. Konstantinos Porphyrogennetos’un gönderdiği, Romanos Lekapenos’un oğlu Konstantinos vardır (Kedrenos, PG 122, c. 57). Konstantinos daha sonra Semadirek adası’na gönderilir, oradan kaçmak isterken öldürülür.Yüzey araştırmaları sırasında, Büyükada‘ya bakan kıyıda, iskeleden 100 m. kadar uzaklıkta, manastıra ait tuğla örgü duvar kalıntısı görülür. Duvarın biraz yukarısında yüksek selvi ağaçları arasında, olasılıkla manastıra ait mezar kalıntıları yer alır…

ADAGAZETESİ SEDEFADASI

Leave a Reply